Avaleht

Hästi korraldatud raamatupidamine on mitmekülgne võimalus näha nii ettevõttes kui selle ümber toimuvat. Numbritest koonduv pilt aitab mõista detailide taga peituvat tervikut. Korrektselt süstematiseeritud arvestus muudab ettevõtte kulud „läbipaistvaks“, võimaldades juhtkonnal eridatda ebaolulisi kulusid olulistest, avastades vajakult ebaefektiivsed tegevused ning suunata vabanenud ressursid põhitegevuse kasvule.

Ärimaailma arengud pakuvad kõigile uusi võimalusi, pannes ettevõtjad üha nutikamaid kokurentiseeliseid otsima. Agressiivne ja innovatiivne tänapäev asendab aeglase mineviku. Kiire otsustamine on edu eelduseks. Korrektse info õigeaegsest valdamisest saab pideva muutumise keskkonnas trump.

Tavapärase arvepidamise kõrval pakume abi omahinna arvestamisel, kliendi kasumlikkuse mõõtmisel, projektidele kulutatud ressursside (materjal, tööjõud, üldkulud jms.) jälgimisel ning palju muud.

Koostööpartnerid