Teenused

 • Raamatupidamisteenus (dokumendipõhine);
 • Personaliteenus – suhtlus haigekassaga, töötasu arvestus, personalidokumentide koostamine;
 • Krediidihaldusteenus – maksevõime, efektiivsus, pankrotiohu ja kapitali struktuuri näitajate nonitooring, tulukuse suhtarvud, finantssõltumatus;
 • Arhiiviteenus – algdokumentide korrastamine ja säilitamine;
 • Kaugkasutaja teenus – tabab kliendi ligipääsu raamatupidamise arvestusele;
 • Postkastiteenus ettevõttele, kel pole oma büroopinda

 

Raamatupidamisteenus on

 • personaalne ning seatakse sisse just sinu ettevõtte vajadusi ,
 •  võimalusi ja eesmärke arvestades,
 • diskreetne , paindlik – pühendudes sinu ettevõttele just nii palju kui hetkel vajalik,
 • säästlik – aidates kokku hoida raamatupida palga ja töökohakuludelt,
 •  turvaline – tagades raamatupidamise kooskõlas seadusandlusega,
 •  efektiivne – hoolitsedes selle eest, et ükski võimalus raha ettevõttes hoidmiseks ei jääks kasutamata.

Raamatupidamisteenust on võimalik tellida kalendrikuuks, aastas korra või teatud teenuste osutamiseks vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele.

 

Raamatupidamisteenus korteriühistutele on kohandatud spetsiaalselt korteriühistutele, pidades silmas korteriühistu erisusi ja vajadusi.  Raamatupidamisteenus korteriühistutele sisaldab:

 •   Korteriomanikele igakuiste makseteadete koostamine;
 •  Panga ülekannete sooritamine;
 •   Raamatupidamisregistrite pidamine;
 •  Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksuametile;
 • Korteriühistu esindamine Maksuametis;
 • Majandusaasta aruande koostamine;
 • Dokumentide arhiveerimine.
 • Personaliteenused
 • Töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
 • Töölepingu lisade, etteteatamised, materiaalne vastutus;
 • Käskirjad, korraldused, lähetused jm. Personalivaldkonda puudutavate dokumentide koostamine;
 • Tööajaarvestus (arvestuse kord, tööajatabel- ja kava);
 • Puhkusearvestus ja puhkuseajakavade koostamine;
 • Töövõtulepingu/käsunudslepingu kootamine.

 

Kui soovite oma ettevõtte rahaasjad meie hoolde usladada VÕTA LIHTSALT ÜHENDUST.

Koostööpartnerid